Groeilicht

Groeilicht is niet meer weg te denken uit de moderne tuinbouw. Niet alleen kwekers van jong plantmateriaal en sierteeltgewassen, maar ook kwekerijen voor groente benutten de mogelijkheden om de daglichtperiode kunstmatig te verlengen. Uniformiteit van het licht en de lichtopbrengst zijn zeer belangrijk voor een zo hoog mogelijk rendement.