Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van T. Stolze Installatietechniek, Stolze Aalsmeer en Stolze Agro Int'l. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stolze. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stolze met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Stolze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten op deze website of het niet goed functioneren van de website.

Stolze is niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van gekoppelde websites of bestanden van derden.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stolze behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.