Klanten aan het woord

Tom Zwinkels (Zwinkels Tomaten):

Onze eerste locatie, Greencamp, is gebouwd in 1998. We werkten toen nog samen met Artechno. Nadat Artechno failliet ging en Stolze een groot gedeelte van Artechno overnam, zijn we vaste klant geworden bij Stolze. Dit beviel ons erg goed, er was direct een goede klik. Voor onze tweede locatie, Greenlight, hebben we dan ook weer met Stolze samengewerkt. En hetzelfde geldt voor onze derde locatie, Greenbalance.

Voor de uitbreiding van Greenbalance in 2017 hebben we ook weer voor hetzelfde team gekozen om mee samen te werken, zonder dat we eerst verschillende leveranciers met elkaar hebben vergeleken. Deze tijd wilden we liever besteden aan een goede voorbereiding met de partijen die ons al goed kennen. Zo weten wij wat we aan Stolze hebben en zij weten wat wij belangrijk vinden.

We hebben veel tijd uitgetrokken voor het voortraject. Verschillende personen vanuit Stolze zijn hierbij betrokken geweest. Dit is heel goed verlopen. Er werd meegedacht en er werden ideeën aangedragen vanuit Stolze. Ook over het verloop tijdens de bouw zijn we erg tevreden. Stolze heeft laten zien flexibel te zijn. Door problemen met glasleveringen waren we helaas een aantal weken later dicht dan gepland. Daardoor moest iedereen schuiven in de planning. Stolze heeft hierin goed meegewerkt en de kas is alsnog op de geplande datum in gebruik genomen.

Wij hechten veel waarde aan een goede en langdurige relatie met leveranciers die betrouwbaar zijn en waar we op kunnen rekenen. Daarom zijn wij blij met Stolze als onze installateur voor water- elektro- en belichtingstechniek.

Bart van Ruijven (Arcadia Chrysanten):

Om onze leveranciers scherp te houden, werken we niet altijd met vaste leveranciers. Toch werken we alweer een tijd samen met Stolze. Onze installatie in De Kwakel is toentertijd gerealiseerd door Arend-Sosef. Omdat Stolze de vestiging in Aalsmeer en een groot gedeelte van het personeel van Arend-Sosef heeft overgenomen, was het voor ons een logische keuze om met Stolze samen te werken. Eigenlijk veranderde er voor ons niets. Onze contactpersoon en de monteurs bleven hetzelfde.

Onze locatie aan de Burgemeester van Doornlaan in De Lier hebben we in 2015 nieuw gebouwd. Na een prettig gesprek en een aantrekkelijke aanbieding vanuit Stolze hebben we voor hen gekozen als installateur voor de assimilatiebelichting, water en elektra. Dit is allemaal heel goed verlopen.

Op dit moment wordt een kas aan de locatie Woudtzicht in De Lier vervangen en een klein beetje uitgebreid naar 3,4 ha. Omdat deze nieuwbouw zo kort op de in 2015 nieuw gebouwde locatie gerealiseerd wordt, wilden we dezelfde leveranciers voorrang geven. Het gevoel bij Stolze was wederom goed en ook over de aanbieding waren we tevreden. Dit project vergt veel kennis van de installateurs omdat alles in de bestaande kas door moet blijven gaan. Dit is een behoorlijke uitdaging, maar Stolze denkt hierin goed mee.

De bouw is in volle gang en ook Stolze is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt wordt de kas eind juli 2017 in gebruik genomen.

Perry van der Haak (P. van der Haak Handelskwekerij):

Wij werken al weer zo'n 30 jaar met Stolze samen als huisinstallateur. Voor onze eerste locatie aan de Van Oosthuyzelaan 6 in 's-Gravenzande hebben we toentertijd voor Stolze gekozen. Zij zaten in de buurt en hebben een no-nonsense instelling. In 2005 hebben we deze locatie verder uitgebreid en gerenoveerd. Wederom hebben we toen voor Stolze gekozen. Er is toen veel werk op regiebasis uitgevoerd en dat is toch een kwestie van vertrouwen.

In 2016 hebben wij recht tegenover het bestaande bedrijf een nieuwbouw gerealiseerd van 32.500 m2. Bij zo'n project kijk je toch weer even met een frisse blik naar je leveranciers en is de keuze om voor dezelfde installateurs te kiezen niet vanzelfsprekend. Toch zijn we blij dat we weer voor Stolze konden kiezen. Het gaat om de juiste mix van kwaliteit, continuïteit en prijs. Een goede bestaande relatie is natuurlijk ook wat waard.

Hoewel de aanbesteding van water, elektro en assimilatiebelichting pas in een vrij laat stadium plaats vond is er goed meegedacht en op tijd gestart. Het contact tijdens de bouw met Stolze is prima verlopen, de planning is gehaald en het ziet er netjes en goed afgewerkt uit. Het uitzoeken van de juiste doppen voor de beregening en vooral ook de interne controle van de elektrische installatie vond ik zeer positief. Hier worden puntjes op de I gezet!

Het valt me op dat Stolze de afgelopen jaren stappen heeft gezet op het gebied van professionalisering van de techniek en ook de 24 uurs service. Bram van den Ende en zijn mensen worden bedankt voor hun inzet en we hopen op een jarenlange verdere samenwerking met Stolze.

John Vreugdenhil (Plantenkwekerij Vreugdenhil):

Wij werken al ruim 45 jaar met Stolze samen. Door de jarenlange samenwerking weten we precies wat we aan elkaar hebben. Voor Kweekvijver 2, onze nieuwste opkweeklocatie aan de Grote Achterweg in Naaldwijk, wilden we graag met hetzelfde team van Stolze werken als ons nieuwbouwproject aan de Noord-Lierweg 15 in De Lier. Het voordeel hiervan is dat je elkaar al goed kent en op elkaar bent ingespeeld. De heldere communicatie met Stolze bevalt ons altijd goed.

Stolze staat voor ons voor kwaliteit, betrouwbaarheid en netjes werken. Ze denken met ons mee en komen met vernieuwende ideeën ten gunste van de klant en het project. Daarnaast proberen zij zichzelf steeds weer te verbeteren met bijvoorbeeld nieuwe technieken, materiaalkeuzes etc. Wij hopen dat er nog vele mooie projecten mogen volgen met Stolze!

Jan Kreling (Diamond Flowers):

Eind maart 2017 gaat Diamond Flowers, een innovatief nieuwbouw project met 12 ha troschrysanten, in productie. Om geen risico te lopen zal gestart worden met oogsten op traditionele wijze, maar in de loop van dit jaar gaat dit stap voor stap over naar volautomatisch oogsten. Stolze heeft een enorme bijdrage geleverd aan dit project! We waren zeer verwonderd dat alles precies op tijd in werking was. Veel waardering voor het uitvoerende team en in het bijzonder voor Herman!

Dennis Grootscholte (4Evergreen):

In november 2016 is onze moderne en duurzame kas van 18 ha in gebruik genomen. Voor deze nieuwe kas in Terneuzen hebben we voor Stolze gekozen omdat we een prettige samenwerking met Stolze hebben. Ze hebben goede vakkennis en realiseren een kwalitatief mooie installatie.

Ellen Paelinck (Herdi - België):

Wij hebben gekozen voor Stolze omdat ze goed opgeleid personeel hebben en verrassend mooie en fraai afgewerkte prestaties neerzetten. Ook is de inbreng van ons als klant van groot belang. En als zij het anders zien of denken dat dingen beter kunnen, laten ze ook uitgebreid weten waarom ze dit anders zouden aanpakken. Dit hebben wij als heel positief ervaren. Ze geven veel tips om dingen meer gecontroleerd te kunnen laten gebeuren geheel zonder aankoopverplichting. Problemen worden in zeer korte tijd opgelost omdat ze de juiste personen op de juiste plaats hebben.

Ron Moor (Sion):

De samenwerking tussen Stolze en Sion gaat al ruim 35 jaar terug in de tijd, in deze jaren is er een prettige relatie tussen beide bedrijven ontstaan. Net als in elke relatie is er ook wel eens sprake geweest van een meningsverschil of was er een ander inzicht, maar deze zijn altijd met wederzijds respect en in elkaars belang opgelost. Als je weet dat je elkaar nodig hebt en met elkaar wilt investeren in een langdurige relatie, dan los je ook problemen gezamenlijk en eenvoudiger op.

Voor ons is Stolze een bedrijf waar men de persoonlijke aanpak hoog in het vaandel heeft staan. Een bedrijf wat denkt en meedenkt in oplossingen en daarin ook op allerlei gebieden investeert. Voor ons een reden om ook in de nabije toekomst elkaar te blijven zien als partners en zo gezamenlijk verder te komen.