Samen houden we de polder droog

Om het hoofd te bieden aan steeds zwaardere buien werkt Delfland samen met de glastuinbouw-gemeenten, LTO Noord Glaskracht en tuinders aan droge voeten. Rainlevelr is een innovatief concept waarbij tuinders op vrijwillige basis zorgen voor meer opvangcapaciteit voor regen bij kritieke buien. Door voorafgaand aan de bui ruimte te maken in hun gietwaterbassins komt het water tijdens de bui in de sloot minder hoog te staan. Zo helpen tuinders schade door wateroverlast te beperken.

Hoe werkt het?

Als er wordt verwacht dat opvangruimte in bassins nodig is ontvangt u een bericht. Er wordt gevraagd om een gedeelte van de bui op te vangen, bijvoorbeeld 10 mm neerslag en in extreme situaties 20 mm neerslag. In het dashboard bassinbeheer ziet u hoeveel mm neerslag u kunt opvangen. Mogelijk is uw bassin niet vol en heeft het al voldoende ruimte. Dan hoeft u natuurlijk niets te doen. Als het wel vol is, wordt u gevraagd om ruimte te maken. U maakt altijd zelf de afweging óf, en zo ja, hoeveel water u aflaat. Als de situatie weer normaal is, ontvangt u wederom een bericht.

Waarom zou u mee willen doen?

  • U helpt uzelf, de buurman en het dorp om droge voeten te houden.
  • U doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • U krijgt continu een prognose van de vulgraad van uw bassin op basis van de verwachte neerslag en uw specifieke gebruik.
  • U kunt scherper omgaan met uw omgekeerde osmosewater.
  • U helpt om het glasareaal op peil te houden. Er is minder ruimte voor water nodig.

Wilt u Rainlevelr worden?

Het idee voor Rainlevelr is ontstaan bij tomatenkweker Lans en is daarna in een pilotfase bij meerdere bedrijven getest en verbeterd. Nu Rainlevelr breed toegepast kan worden, worden alle tuinders uitgenodigd om ook mee te doen. Hoe meer tuinders meedoen, des te groter het effect!

Om mee te doen aan Rainlevelr moet uw bedrijf geschikt zijn en het condenswater zijn afgekoppeld van het bassin. U moet het niveau van uw bassin of silo kunnen laten zakken. Bij voorkeur door middel van een leiding met regelklep vanuit het bassin richting de sloot. Delfland vergoedt deze voorzieningen. Dankzij een niveausensor en aansluiting van sensor en klep op de klimaatcomputer is het systeem op afstand bestuurbaar en in de toekomst zelf volledig te automatiseren.


Wim van Baalen en zijn dochter Hanneke van Baalen

Gaat u de folie vervangen of een nieuwe silo of bassin bouwen? Word dan ook Rainlevelr! Kijk voor meer informatie op de website van Rainlevelr. Op de foto Wim van Baalen en zijn dochter Hanneke van Baalen, waar wij vorig jaar het Rainlevelr systeem geïnstalleerd en aangesloten hebben op de klimaatcomputer. Wij adviseren u graag over de installatie van Rainlevelr en de aansluiting op uw klimaatcomputer. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Menno Ruigrok via menno@stolze.nl of 0174-513779.

(26-06-2018)

Terug naar het overzicht