| Integrating success.

Watertechniek

Efficiënte watertechniek tuinbouw

Tuinbouw en water gaan hand in hand. Tuinbouw kan simpelweg niet zonder nauwkeurige watertechniek. Ieder gewas heeft z’n eigen behoefte aan water en meststoffen om optimaal te groeien. Watertechniek in de tuinbouw is daarom een complexe en veelomvattende discipline. Nauwkeurigheid en efficiëntie zijn de sleutelwoorden van goede watertechniek. Grondstoffen worden immers steeds schaarser. Dat vraagt om optimaal watermanagement waarbij nagedacht is over het totaalplaatje van irrigatiesystemen, waterunits, wateropslag, waterbehandeling en meststoffen.

Stolze ontwerpt, ontwikkelt, levert en installeert watertechniek voor iedere teelt in de glastuinbouw. Denk aan dakberegening, mestdoseerunits of desinfectie-units op maat. Bij de ontwikkeling van watertechnische installaties focussen we steevast op de kwaliteit van het gewas en het belang en rendement van de teler: bedrijfszekerheid, duurzaamheid en kostenbesparing.

HortiQ certificaat

De kwaliteit van onze watertechnische installaties is geborgd in ons HortiQ-certificaat. Stolze is namelijk HortiQ-gecertificeerd. Dat betekent dat onze installaties aantoonbaar volgens erkende objectieve en controleerbare kwaliteitsnormen worden gebouwd en geïnstalleerd. Alle normen zijn controleerbaar en transparant.

“Een goed werkende waterinstallatie begint bij de grondleiding, die moet juist gedimensioneerd zijn. Daarom is het belangrijk dat we vanaf het begin bij een project betrokken zijn.”

René Solleveld

Projectleider watertechniek

Oplossingen

Watertechniek in de tuinbouw bestaat uit verschillende disciplines. Samen vormen deze disciplines een totaaloplossing voor efficiënte watertechniek. Dat betekent een goed uitgekiend watermanagementsysteem, moderne irrigatiesystemen, de juiste waterunits, zorgvuldige waterbehandeling en afstemming van meststoffen en wateropslag.

Stolze biedt maatwerksystemen om vaste en vloeibare meststoffen veilig te transporteren, op te slaan en te doseren.
Zuiver water met een stabiele pH-waarde is essentieel voor de kwaliteit en groei van het gewas. Stolze levert standaard waterontsmettingsinstallaties, maar we ontwerpen ook installaties op maat. Denk aan osmose-installaties, ultrafiltratiesystemen, UV-ontsmetters en ozoninstallaties.
Goede wateropslag is essentieel voor iedere teler om de beschikbaarheid van water te waarborgen. Stolze biedt watersilo’s, waterbassins en ondergrondse waterberging om water op te slaan.
Stolze ontwikkelt, ontwerpt en bouwt haar eigen waterunits. Voor iedere installatie wordt een unit op maat geassembleerd. Denk hierbij aan waterunits voor desinfectie van ingangswater, irrigatie, automatische meststoffendosering en ontsmetting van retourstromen.
Een goed irrigatiesysteem in de tuinbouw stimuleert de groei van het gewas optimaal, met de juiste hoeveelheid water en meststoffen. Stolze ontwikkelt en installeert tuinbouwirrigatiesystemen, zoals eb- en vloedinstallaties, druppelinstallaties, dakberegeningsinstallaties, gietbomen en beregeningsinstallaties.
Bij effectief watermanagement gaan geen waardevolle grondstoffen verloren, zoals water en nutriënten. Stolze helpt telers het proces van circulair watergebruik te optimaliseren.

Meer over watertechniek tuinbouw

Stolze is specialist in watertechniek sinds 1969. We weten alles van tuinbouw en water. Heeft u een vraag, of behoefte aan advies voor uw teelt of kas? Aarzel niet, bel of mail. We helpen u graag.