| Integrating success.

Automatisering

Automatisering in de tuinbouw

Tuinbouwautomatisering ondersteunt glastuinbouwondernemers bij het optimaliseren en aansturen van de groeiomstandigheden van het gewas. Met de juiste klimaatcomputer en bijbehorende hard- en software heeft u inzicht in en controle over de gewenste teeltomstandigheden in de kas, het watermanagement, energiemanagement en de arbeidsprocessen binnen het glastuinbouwbedrijf. Automatisering in de tuinbouw bevordert de kwaliteit van de teelt, optimaliseert de productie en verlaagt de kosten voor bijvoorbeeld water, energie en arbeid. U beschikt real-time over belangrijke actuele data van het klimaat in de kas, de lichtintensiteit, irrigatie, CO2 en bijvoorbeeld de verbruikte energie. Zo kan een teler met behulp van zijn klimaatcomputer nauwkeurig sturen op de teeltomstandigheden en snel reageren op wisselende externe omstandigheden.

Stolze is fullservice partner van Priva. Priva is de nummer één in klimaatbeheersing, gespecialiseerd in slimme tuinbouwautomatisering, gebouwautomatisering en indoor farming. Met de hightech technologie van Priva en de kennis van Stolze bent u zeker van de beste klimaatcomputer met bijbehorende tuinbouwautomatisering voor de kas en het gewas.

“Tuinbouwautomatisering brengt gemak voor de teler. De klimaatcomputer kan vanaf mobiele telefoon, laptop of tablet alle relevante technische processen monitoren en aansturen. Denk hierbij aan klimaat, licht, irrigatie en bijvoorbeeld CO2.”

Anneke Scholtes

Projectleider

Oplossingen

Automatisering in de tuinbouw heeft veel voordelen. Het optimaliseert, versnelt en verbetert processen in een tuinbouwbedrijf. Automatiseren kan op verschillende gebieden en op diverse manieren. Stolze adviseert telers bij de juiste aanpak en implementatie.

Stolze Connected is een aanvulling op het Priva-abonnement Priva Connected. Als full servicepartner van Priva zorgen wij ervoor dat de software op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en onderhouden met jaarlijkse updates.
Stolze biedt oplossingen voor grote energievraagstukken, maar ook kleine energiebesparende maatregelen. Goed energiemanagement kent veel slimme duurzame oplossingen om energie te besparen, te verduurzamen en op te slaan.
Priva FS Performance is een geavanceerd managementinformatiesysteem dat inzicht geeft in bedrijfsprocessen, de productiviteit van medewerkers en het volume en kwaliteit van de productie. Het resultaat: meer grip op het productieproces, een betere oogstprognose en besparing op arbeidskosten.
Het optimaal regelen van de verschillende waterstromen en het juist toedienen van meststoffen is cruciaal voor de groei van een gezond gewas in een glastuinbouwbedrijf. Met een slim en gebalanceerd watermanagementsysteem creëren we de beste recirculerende waterstroom voor ieder soort kas en elk gewas.
Tuinbouwsensoren binnen en buiten de kas verzamelen betrouwbare data als uitgangspunt voor een goed kasklimaat. De verzamelde klimaatgegevens worden vervolgens door de klimaatcomputer gebruikt om bijvoorbeeld licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie te optimaliseren.
De klimaatcomputer, ook wel procescomputer, is de basis van alle automatisering in een glastuinbouwbedrijf. De verschillende type klimaatcomputers van Priva zijn eenvoudig te bedienen, geven real-time inzicht in de kasgegevens, zijn op afstand te besturen en zijn maximaal beveiligd.

Meer over tuinbouwautomatisering

Het automatiseren van processen is bij ieder tuinbouwbedrijf anders. De omvang van het bedrijf, de wensen van de teler, het soort kas en gewas en de aanwezige technieken en systemen spelen allemaal een rol. Stolze levert maatwerk en denkt graag met u mee. Samen met Priva, onze kennispartner in tuinbouwautomatisering.