Inspecteren van installaties loont

Inspecties en onderhoud aan installaties; iedere ondernemer in de (glas)tuinbouw heeft hiermee te maken. Door uw installaties te laten inspecteren en onderhouden weet u zeker dat uw installaties geen achterstallig onderhoud hebben. Een goed onderhouden elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging, watergift en verwarming. Ook voor de veiligheid van iedereen op uw bedrijf en het gewas is het noodzakelijk dat de installatie op orde is. Elektra staat namelijk als eerste op de lijst met oorzaken van brand op agrarische bedrijven, meer dan 50% van deze brandschades heeft als oorzaak een gebrek in de elektrische installatie!

Erkende inspecteur

Sinds 2012 kunt u een beroep doen op Stolze als erkend inspectiebedrijf en inmiddels is gebleken dat periodiek inspecteren loont. Sinds wij inspecties uitvoeren, is het aantal gemelde storingen op een installatie welke is geïnspecteerd en hersteld aanzienlijk gedaald. Onze inspectie afdeling bestaat uit drie professionele en ervaren medewerkers, die gecertificeerd zijn en een objectieve inspectie uitvoeren. De inspectie van een elektrische installatie bestaat uit een visuele inspectie aangevuld met onder meer thermografisch onderzoek en metingen van kortsluitstromen.

Bij een nieuwe installatie nemen wij de inspectie al mee in het offertetraject. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan en weet u dat u bij oplevering een veilige en betrouwbare installatie heeft die aan de geldende voorschriften voldoet. Bij een nieuwe installatie wordt de complete installatie gecontroleerd en na afloop ontvangt u van ons een uitgebreid rapport waarin dit staat beschreven.

Ook bij een bestaande installatie is het van belang om inspecties uit te laten voeren. In tegenstelling tot nieuwe installaties wordt bij bestaande installaties steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook hier krijgt u uiteraard na afloop een uitgebreid inspectierapport van.

Richtlijnen voor inspecties

Voor elk type installatie gelden andere richtlijnen en normen ten behoeve van inspecties, onder andere; het bouwjaar, wie er met de installatie werkt (scholieren, leken, technisch personeel etc.) en het type verzekering welke u heeft afgesloten spelen hierbij een rol. Zo kan het zijn dat de ene installatie jaarlijks moet worden gecontroleerd en de andere installatie maar eens in de vijf jaar. Stolze kan u hierin adviseren en maatwerk leveren.

In grote lijnen bieden wij de volgende type inspecties/keuringen aan.

 • Inspectie silo
 • Inspectie nieuwbouw installatie
  • Deze inspectie wordt uitgevoerd op een elektrische installatie nieuwbouw en wordt uitgevoerd volgens de geldende NEN1010 installatie. Bij onze eigen nieuwbouw installaties worden deze standaard uitgevoerd, maar het is ook mogelijk om deze door ons te laten uitvoeren op installaties van derden.
 • Inspectie elektrische installatie
  • Deze inspectie wordt uitgevoerd op bestaande elektrische installaties en wordt uitgevoerd volgens de geldende NEN3140 en NTA8220. Deze inspectie voldoet ook aan de 'schermdoek keuring' van Interpolis.
 • Inspectie groeilicht installatie
  • Deze inspectie wordt uitgevoerd op bestaande groeilichtinstallaties (zowel SON-T als LED) en wordt uitgevoerd volgens dezelfde methodiek als een inspectie op de elektrische installatie. Aanvullend hierop wordt er specifiek gekeken naar de gevaren van groeilichtinstallaties en de aanvullende eisen van de verzekeringsmaatschappijen (zoals de 'brochure Assimilatiebelichting, controle en onderhoud' van Interpolis).
 • Inspectie PV-installatie
  • Deze inspectie wordt uitgevoerd op bestaande PV-installaties (zonnepanelen) en wordt uitgevoerd volgens dezelfde methodiek als een inspectie op de elektrische installatie. Aanvullend hierop wordt er specifiek gekeken naar de gevaren van PV-installatie en de aanvullende eisen van de verzekeringsmaatschappijen.

Voor het uitvoeren van bovenstaande inspecties bieden wij eenmalige inspecties aan, maar het is ook mogelijk om bij ons een meerjarig contract af te sluiten. Wij houden voor u bij wanneer uw installatie geïnspecteerd dient te worden, zodat u zich niet druk hoeft te maken of u bijvoorbeeld nog aan de polisvoorwaarden voldoet. Door inspecties preventief en met regelmaat uit te voeren, zal de kans op storingen en/of brandschade afnemen, wat ten goede komt aan uw bedrijfsvoering.

Samenwerking met Achmea

Stolze heeft een goede band met de Achmea Beheer Groep, waar onder andere Interpolis onder valt. Samen met hen bekijken wij waar knelpunten liggen op het gebied van inspecties en waar de meeste schade door ontstaat. Deze kennis wordt gebruikt om onze inspecties te verbeteren. Daarnaast wordt deze kennis meegenomen om de kwaliteit van onze nieuwbouwinstallaties naar een nog hoger niveau te brengen. Als u uw installatie door ons laat inspecteren, kunt u ervan uitgaan dat de installatie voldoet aan de eisen die Achmea stelt om een verzekering bij hen af te kunnen sluiten.

Wanneer u kiest voor Stolze kunt u rekenen op een professionele en ervaren partner voor inspecties en onderhoud van uw installatie. Het voordeel is dat wij veel kennis hebben van de tuinbouw én de techniek. Naast de inspectie kunnen wij eventuele gebreken ook verhelpen. We kunnen hierin één pakket leveren, waardoor u uiteindelijk tijd en kosten bespaart.

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over inspecties en onderhoud. Uiteraard helpen we u graag verder wanneer u vragen heeft of een aanvraag voor inspectie wilt doen. U kunt hiervoor contact opnemen met Menno Ruigrok via 0174-513779 of u kunt een mail sturen naar service@stolze.nl.

(23-07-2018)

Terug naar het overzicht