Geïntegreerd procesmanagement

Uw productie hangt onder andere af van een optimale regeling van alle processen in uw bedrijf. Van teelt tot oogst, van watermanagement en energiebeheer tot klimaatbeheer. Met de systemen van Priva haalt u geen los opererende systemen en applicaties in huis. Als u voor Priva kiest, kiest u voor een totaaloplossing. Een totaaloplossing waarmee u werkelijk álle processen en systemen in uw bedrijf kunt koppelen en regelen, zodat uw gewas optimaal kan groeien.

Connext

Bij uw bedrijfsvoering komt steeds meer kijken. Welk gewas u ook teelt, het is voor uw bedrijf en gewas van groot belang dat u invloed hebt op en inzicht krijgt in de processen in uw bedrijf. Om succesvol te kunnen zijn en continuïteit te creëren is het noodzakelijk de optimale groeiomstandigheden te creëren voor uw gewas. Met de Priva Connext procescomputer verbindt en beheert u alle processen én bent u voorbereid op de toekomst.

> Brochure Connext

Compact 530

De Priva Connext procescomputer heeft een light-variant, de Priva Compact. Deze computer biedt de basisregelingen voor klimaat en beregening in combinatie met een eenvoudige bediening. Het biedt u een betrouwbare en gebruiksvriendelijke basis voor klimaatbeheersing en is geschikt voor de aansturing van uiteenlopende kascomplexen.

Office Direct

Met het bedieningsprogramma Priva Office Direct brengt u uw tuinbouwautomatisering naar een hoger niveau. Zo bedient u uw Priva procescomputer op eenvoudige wijze. Met een overzichtelijk uiterlijk is het gebruiksgemak zeer hoog en is het direct duidelijk hoe het werkt. Dit maakt de stap naar een efficiënte bedrijfsvoering eenvoudig.

> Brochure Office Direct

TopCrop Monitor

Beïnvloeding van de gewasgroei in kassen vindt al jaren op dezelfde manier plaats. Het omgevingsklimaat van het gewas wordt nauwgezet gemonitord. En als de situatie hierom vraagt wordt een specifieke actie ingezet, zoals bijvoorbeeld het trekken van een schermkier. Met de Priva TopCrop Monitor krijgt u inzicht in wat er in de plant gebeurt, in plaats van in de gewasomgeving.

Voor u als kweker heeft deze nieuwe methode als voordeel dat u uw teeltacties niet meer alleen hoeft te baseren op analyses van de omgevingsfactoren van uw gewas. Dankzij de Priva TopCrop Monitor ziet u namelijk continu wat er daadwerkelijk in de plant gebeurt. Met deze direct toepas­bare feedback heeft u meer grip op de gewasactiviteit en de ontwikkeling van het gewas, met als resultaat uiteindelijk een hogere opbrengst.

> Brochure TopCrop monitor

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave naar +31 174 513 779 of stuur een e-mail.