Klimaatbeheersing

Om uw gewassen zo goed en efficiënt mogelijk te laten groeien, wilt u het kasklimaat zeer precies kunnen regelen. Licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie moeten goed op elkaar zijn afgestemd, liefst tot in het kleinste detail. Daarbij wilt u ook op de invloed van wind, regen en zonneschijn op het binnenklimaat kunnen inspelen. Hoe nauwkeuriger u het binnenklimaat regelt, hoe gunstiger dit is voor uw gewas.

Sensoren

Priva levert een breed scala aan sensoren voor een nauwkeurige, betrouwbare meting en regeling. De sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor de tuinbouw. De informatie, die door de sensoren gegenereerd wordt, wordt in de Priva Connext procescomputer gebruikt om bijvoorbeeld CO2 -dosering, de raamstand, het schermdoek of de verwarming op intelligente wijze te sturen.

CO2 -monitor
CO2 is voor de groei en ontwikkeling van planten een onmisbare bouwstof. De Priva CO2-monitor meet en bewaakt de kooldioxideconcentratie. De monitor hangt in de bedrijfsruimte en zuigt via een slang lucht aan vanuit de kas. Door tussenschakeling van een CO2-selector is het mogelijk om op maximaal vijf plaatsen de CO2-concentratie te meten. De Priva CO2-monitor biedt een nauwkeurige digitale meting, is uitbreidbaar en eenvoudig te ijken.

E-Meetbox
De Priva E-Meetbox (Elektronische Meetbox) is een modulair opgebouwd, onderhoudsarm en nauwkeurig instrument voor het meten van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en desgewenst het CO2 gehalte. De E-Meetbox met CO2-Module is bedoeld voor snelle locale metingen over grote oppervlakten waar het aanzuigen van de lucht voor een centrale meting te veel tijd in beslag zou nemen.

Groscale en Root Optimizer
Een optimale vochtigheid van het wortelmilieu zorgt voor minder ziekten en voorkomt zoutophoping in het substraat. De Priva Groscale meet het gewicht van de substraatmat zeer nauwkeurig. Via een meting van het matgewicht, de watergift en de hoeveelheid drainwater wordt de exacte verdamping bepaald. De software van de Priva Root Optimizer zorgt vervolgens voor een optimale vochtbalans van het substraat. Aan de hand van de (klimaat)omstandigheden, de stand van het gewas en het type substraat start de watergift automatisch op het juiste moment.

Planttemperatuurcamera
Door het meten van de planttemperatuur krijgt u inzicht in de verdamping van uw gewas. De planttemperatuur is van invloed op de celdelingssnelheid, de celdifferentiatie (generatief/vegetatief) en de celstrekking. De planttemperatuurmeting geeft u een beter inzicht in deze processen dan de kasluchttemperatuur. Door de verwarming, ventilatie, schermen, dakberegening, bevochtiging en/of CO2-dosering op basis van planttemperatuur te sturen, kunt u oververhitting door waterstress of het natslaan van het gewas voorkomen én energie en CO2 besparen.

PAR-sensor
De PAR-sensor meet dat deel van het lichtspectrum dat de fotosynthese van planten activeert. Daardoor geeft deze sensor een zeer nauwkeurige indicatie van de groeibelichting. Via het invullen van de gewenste PAR-waarde kunnen de schermdoeken en de assimilatiebelichting aangestuurd worden.

Meteomast
De Priva Meteomast met sensoren voor de meting van windsnelheid en -richting, neerslag, temperatuur en hoeveelheid zonlicht, stuurt klimaatgegevens naar de procescomputer. De meteomast is een standaardgereedschap voor iedere tuinbouwondernemer en is uit te breiden met additionele sensoren.

Neerslagsensor en Neerslagintensiteitssensor
Een snelle en nauwkeurige meting van de neerslaghoeveelheid is van groot belang voor het aansturen van de luchtramen en het handhaven van een stabiel klimaat in de kas. Optimaal is de combinatie van een neerslagsensor om te detecteren of er neerslag valt en een neerslagintensiteitssensor om vervolgens de luchtramen naar een optimale stand te sturen.

Buiten RV-sensor
De Priva Buiten RV-sensor meet de relatieve luchtvochtigheid buiten de kas, omdat deze aanzienlijk kan verschillen met de luchtvochtigheid in de kas. Op basis van de gegevens van de binnen- en de buitenmeting kan het kasklimaat optimaal geregeld worden.

Uitstralingssensor
De Uitstralingssensor meet de warmte-uitstraling van de kas naar buiten. Bij helder weer is de uitstraling groter dan bij bewolkt weer. Om het warmteverlies uit de kas tegen te gaan, sluit het scherm dankzij de meter eerder bij helder weer. Dit voorkomt schade aan uw gewas en bespaart energie.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave naar +31 174 513 779 of stuur een e-mail.