Ter Laak Orchids

Locatie:
Wateringen, Nederland
Teelt:
Phalaenopsis
Oppervlakte:
50.000 m2
Type installatie:
Water- en elektrotechnische installatie, assimilatie- en LED belichtingsinstallatie, elektrotechnische deel van de daglichtinstallatie
Realisatie:
2017-2018

Voortgang nieuwbouw
In onze nieuwsbrief van juli 2017 was de bouw van de kas nog in volle gang. De hoge kas was er zelfs nog helemaal niet. Inmiddels staat de complete kas en is er een zeer complexe kasconstructie te zien, waarbij overal over na gedacht is om de kas zo duurzaam mogelijk te maken. In de gehele kas is alle techniek zo veel mogelijk geïntegreerd en geautomatiseerd. De duurzame DaglichtKas van 5 hectare bestaat uit een lage (4 ha) en hoge (1 ha) kas. De hoge kas heeft een tweede teeltlaag met daaronder de bedrijfsruimte en (water)technische ruimte. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de ruimte.

De kasinstallatie in de lage kas is grotendeels gereed. De afgelopen maanden hebben we hier de water- en elektrotechnische installatie gemaakt waaronder de beregening en de lucht-, scherm- en daglichtmotoren. Momenteel worden de laatste afdelingen gereed gemaakt om het teeltsyteem voor de rolcontainer te kunnen monteren.

Daarnaast worden de luchtbehandelingskasten (LBK's) geïnstalleerd, waarmee het klimaat in de kas nauwkeuring te sturen is. De LBK's zorgen voor een betere beheersing van de luchtvochtigheid omdat droge buitenlucht wordt aangezogen en eventueel vermengd wordt met kaslucht. Door middel van de LBK's wordt de lucht, die indien nodig wordt aangevuld om te verwarmen tot de binnentemperatuur, verdeeld over de verschillende afdelingen.

Dankzij de daglichtinstallatie, waarbij opgevangen warmte wordt opgeslagen en later weer wordt gebruikt om de kas te verwarmen, gebruikt de kas weinig energie en dat is onder andere wat de kas zo duurzaam maakt. Aan het einde van deze week wordt er een eerste proef gedaan in één afdeling om te kijken of de daglichtinstallatie werkt. Als alles werkt, worden ook de andere 12 afdelingen aangesloten op de besturing van de installatie.

In de hoge kas zijn we op dit moment bezig met het afwerken van de kasinstallatie en in de bedrijfsruimte zijn we bezig met het voorbereiden van de elektrotechniek. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de watertechnische ruimte, zodat over ongeveer 2 weken de waterunits geleverd kunnen worden en de silo's gebouwd kunnen worden. Naar verwachting zal in week 17 de kas in gebruik worden genomen.

International Grower of the Year
Onlangs is Ter Laak Orchids uitgeroepen tot International Grower of the Year, een wereldwijde onderscheiding voor sierteeltkwekers die uitblinken op het gebied van marktontwikkeling, duurzaamheid, economie, human resource en/of innovatie. Daarnaast mocht het orchideeënbedrijf de duurzaamheidsprijs in ontvangst nemen.

Deze prijzen ontvingen zij natuurlijk niet zomaar. Ter Laak Orchids investeert voortdurend in technische innovaties en de ontwikkeling van hun product. Dit doen zij altijd op een duurzame manier. De nieuwe energiezuinige Daglichtkas is hier een goed voorbeeld van.

Ter Laak Orchids kan heel trots zijn op deze verdiende award en wij zijn trots dat wij mogen samenwerken met dit bedrijf en dat zij het vertrouwen in ons hebben dat wij de juiste partner zijn voor de meest optimale technische installaties en automatisering.


Terug naar het overzicht