Vialux E-Line opgenomen in BZG-lijst

Sinds 3 maart 2017 is de Priva Vialux E-line opgenomen in de BZG-lijst van goedgekeurde zuiveringsinstallaties. De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft vastgesteld dat de Vialux E-Line in combinatie met de Vialux M-Line UV-kamers voldoet aan de wettelijk gestelde zuiveringsverplichting.

De Vialux E-Line is gebaseerd op geavanceerde UV-oxidatie en is verkrijgbaar als specifiek zuiveringssysteem of als uitbreidingsmodule waarmee een zuiveringsfunctie aan de Vialux M-Line ontsmetter kan worden toegevoegd.

Bij de ontwikkeling is extra aandacht besteed aan het optimaal inzetten van ontsmettingsinstallaties. De nadruk ligt op hergebruik van drainwater en het voorkomen van onnodig lozen. Met een beperkte investering kunnen deze installaties worden uitgebreid met een zuiveringsfunctie die voldoet aan de wetgeving.

Het goedgekeurde systeem heeft per set van twee M-Line UV-kamers een zuiveringscapaciteit van 0,75 m3/uur. Dit geldt zowel voor het zuiveringssysteem als de uitbreidingsmodule voor op een ontsmettingssysteem. De systemen worden aangestuurd door Priva Connext software. Dit is mogelijk in een stand-alone uitvoering maar ook als onderdeel van het totale watermanagement.

Voor meer informatie over de Vialux E-line kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs op 0174-513779.

(07-03-2017)

Terug naar het overzicht